Adresa: Stražilovska 14, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/521-480

Mobilni: 062/47-01-47

MB: 20360623

PIB: 105337280

rapidinvest@gmail.com
prodaja@rapidinvest.rs